En komplett leverantör med kundvärde i fokus

Wigamek AB är idag tillsammans med vårt systerföretag Widal Industri AB en helt komplett leverantör för alla typer av bearbetning. Framförallt inom skärande bearbetning såsom fräsning och svarvning men även inom vattenskärning, laserskärning, svetsning och montering med en mycket väldimensionerad maskinpark.

Våra kunder är välkända företag och slutanvändaren är exempelvis läkemedelsföretag, sjukhus, maskinbyggare, livsmedels- och processindustri.

Wigamek AB skapar konkurrenskraft för våra kunder genom vår kompetens och bredd som underleverantör. Företagsgruppen kan tillsammans med samarbetspartners erbjuda såväl enskilda komponenter som kompletta kostnadseffektiva systemlösningar.

En ständig utveckling av våra verksamheter gör att vi skapar attraktiva arbetsplatser och förutsättningar för en fortsatt expansion.