Kvalitet

Kvalitets- och miljöpolicy

Wigamek AB är verksamt inom skärande bearbetning, svetsning och montering. “Rätt från mig” skall genomsyra hela vår verksamhet. Detta tillsammans med vår uppbyggnad av vårt ledningssystem är grunden för att den överenskomna kvaliteten och höga servicenivån kan hållas gentemot såväl interna som externa kunder.

Våra ledstjärnor är:

  • att rätt kvalitet i alla lägen skall vara vårt viktigaste konkurrensmedel
  • att göra rätt från början och leverera i rätt tid
  • att vårda och utveckla våra medarbetare så att vi kan uppfylla de krav och förväntningar som kunder och övriga intressenter ställer på oss
  • att genomföra ständiga förbättringar i verksamheten bland annat genom att jobba med förebyggande åtgärder, samt ur miljösynpunkt förebygga föroreningar.
  • att som minimum följa tillämplig miljölagstiftning och övriga förordningar som gäller inom vårt verksamhetsområde
  • att löpande analysera, utvärdera våra processer beträffande företagets arbete med ständiga förbättringar av såväl våra processer samt företagets miljöpåverkan.
  • att i den mån det är möjligt välja de leverantörer som kan påvisa ett aktivt miljöarbete

Kunden skall känna att han står i fokus och känner sig betydande hos Wigamek AB. Vi anser att effektiva processer, bra produkter, en god arbetsmiljö är en förutsättning för vår affärsidé och för nöjda kunder och medarbetare.