Montering

Vi erbjuder även montering med allt från enkla delmontage till komplexa produkter. Kundkrav på att leverera systemlösningar har inneburit att fler och fler affärer innehåller monteringsarbeten.

Montering sker idag med egentillverkade produkter tillsammans med inköpta komponenter.

För att minimera antalet mellanhänder, effektivisera leveranser och sänka kostnader, kan vi även utföra avancerade monteringsuppdrag.

Vårt helhetsansvar innebär att våra kunders kan leverera direkt från oss till sina kunder, allt för att förbättra flödet.