Svetsning

Vi har svetskompetens inom Mig, Tig och MMA. Svetsning sker av bland annat stålkonstruktioner, maskinkomponenter, tankar och stativ.

Vi svetsar i de flesta material och utför även efterberbetning enligt kundens önskemål.

Svetsning av rostfritt material görs hos Widal Industri AB där vi svetsar allt från enkla konstruktioner till tryckkärl och trycktankar enligt tryckkärlsdirektivet (PED) och bara i rostfritt material.

Kvalitetssystemet och våra rutiner medför att vi vid behov full spårbarhet på ingående material.